ERŐFORRÁSOK, SZEMÉLYZET

Cégünk megbízás esetén vállalja:
• Fővállalkozóként a Megbízónak megbízható, szakmai tapasztalattal rendelkező vagyonőrt biztosít.
• Telephelyek, parkolók, nagy áruházak őrzését, díjbeszedői cégek munkájának segítését, vagyonőri igazolvánnyal rendelkező recepciós és portási munkakörök betöltését, rendezvények őrzésének lebonyolítását.
• A Megbízó igénye szerint érettségizett, idegen nyelvet beszélő munkaerő biztosítását.

A társaság szervezetén belül gondoskodik szakember állományának folyamatos utánpótlásáról, iskoláztatásáról, továbbképzéséről.
A társaság tagjai, illetve foglalkoztatott munkavállalóinak nagy része olyan szakmai tapasztalattal rendelkezik, hogy önálló területvezetőket is ki lehet jelölni közülük.

A társaságnál folyamatos munkaerő- felvételen keresztül a munkavállalói létszám folyamatosan bővül, amely lehetővé teszi, hogy a jövőben nővekvő szakember- állománnyal álljon a Megbízó rendelkezésére.

A társaság mindig a Megbízó igényének megfelelő létszámmal, napi 24 órás szolgálatban tud munkákat elvállalni.
A társaság biztosítja, hogy a munkavállaló minden időben és körülmények között felkészülten, pihenten és megfelelő okmányokkal pontosan jelenjen meg szolgálatban.

Személy- és vagyonőreink intézkedésük során mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelően járnak el, ugyanakkor kulturáltan és határozottan a Megbízó érdekeinek teljes körű figyelembevételével.

A társaság elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az adott szolgálati helyen a Megbízó üzleti, gazdasági és egyéb érdekeit képviseli, és ezt a tevékenysége során szükség szerint ki is nyilvánítja.

A Társaság a biztonságtechnikai telepítési, hibaelhárítási, szaktanácsadással összefüggő feladatokat alvállalkozók, közreműködésével oldja meg. Az alvállalkozók igénybevétele, kiválasztása során a költséghatékonyság és megbízhatóság követelményei érvényesülnek elsősorban. A társaság ezek után vállalja e területek diszpécser és járőrszolgálatát is.

Amennyiben további kérdése merülne fel, úgy kérem, keresse közvetlenül a Cég ügyvezetőjét; Palotás Pétert a 06/20-922-9476-os telefonszámon, aki készséggel áll az Ön rendelkezésére.

ŐRSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

A  KELAH  KFT. a rá bízott objektum kidolgozott, folyamatos és szervezett őrzését, védelmét a 87/1995. (VII. 14.) számú Kormányrendelet, valamint a vonatkozó szabályok alapján kidolgozott és jóváhagyott őrzés-védelmi okmányokban meghatározottak szerint látja el.

A  KELAH KFT. állományába tartozó biztonsági őröket megilleti a rendszeresített szolgálati ruha, valamint szolgálati felszerelés (fegyver, gumibot,gázspray, őrkutya) viselése, és annak megfelelő szabályok szerinti alkalmazásának joga. Az őr illetékességét, valamint a fegyver viselésének jogosságát az arcképes szolgálati igazolvány, megbízólevél és a fegyverviselési engedély tanúsítja

A KELAH  KFT-nél alkalmazott (megbízott) őr elsőrendű feladata, hogy a rábízott feladatot a legmagasabb szinten a megbízó igényeinek és érdekének megfelelően lássa el.

A BIZTONSÁGI ŐR KÖTELESSÉGEI

- Legyen éber, akadályozza meg az általa őrzött területre a jogtalan behatolást, tartsa és tartassa be az objektum védelmére elrendelt intézkedéseket.
- A biztonsági őr minden szolgálatba lépéskor kipihent, külseje, egyenruhája ápolt, kifogástalan, megjelenése szabályszerű legyen.
- A biztonsági őr nem állhat alkohol, kábítószer vagy egyéb bódító hatású anyagok befolyása alatt.
- A biztonsági őr köteles a hivatalos munkakezdés előtt 15 perccel szolgálati helyén munkavégzésre bejelentkezni.
- A biztonsági őr köteles munkakezdésének akadályoztatása esetén, azt a legrövidebb időn belül -lehetőség szerint legalább 24 órával előtte- bejelenteni a közvetlen fellettesének, hogy megfelelő helyettesítéséről gondoskodni lehessen.
- A munkavégzés helyére történt belépését követően az őr köteles bejelentkezni a központi telefonszámon, vagy a szolgálatvezetőnél.
- A bejelentkezés alkalmával az őr igazolja a szolgálatba lépését, és jelzi a feletteseinek az esetlegesen felmerülő speciális problémákat
- Az őr bejelentkezési kötelezettsége vonatkozik a szolgálat befejezésére, leadására is.
- Az őr betartja a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat az előzetes munkavédelmi oktatásnak megfelelően.
- Az őr a rábízott technikai eszközök mennyiségének és minőségének megőrzéséért és karbantartásáért, a szolgálat ellátásának hiányosságáért anyagi felelősség terheli.
- A bejelentkezést követően az őr magához veszi felszerelését, szolgálati jelvényét jól látható helyre kitűzi, és elfoglalja szolgálati helyét, illetve mozgáskörletét.
- Az őr, szolgálati helyét csak különös esemény, előzetes engedély, megbízó (felettes) utasítására hagyhatja el.
- A járőr szolgálata során mechanikusan ellenőrzi:


a.) az objektum zártságát,
b.) a kerítés, nyílászárók, ajtók, stb. sértetlenségét, zártságát,
c.) ha a területen munkagépek, vagy járművek tartózkodnak, akkor azok zártságáról is meg kell győződnie.
d.) Járőr útvonal betartása kötelező konkrét eseményeknél.
e.) Állandó járőr szolgálat esetén a váltás meghatározott időben történik. Időszakos járőr szolgálat esetén véletlenszerű a járőrözés.
f.) A speciális helyeken ellenőrző pontok vannak elhelyezve, melyet az őr köteles érinteni.

A fentiekkel kapcsolatos hiányosságok esetén köteles a szükséges intézkedéseket megtenni.


- Ügyfélforgalom esetén az őrnek kötelessége fokozottan figyelni, de főként az ügyféltérbe belépő személyeket. Meghatározott helyeken belépési engedélyek ellenőrzési kötelezettsége is felmerülhet.
- Az őr jogosult az objektumba belépőnek,- amennyiben ez indokolt-, kérdéseket feltenni arra vonatkozólag, hogy mi indokolja belépését az épületbe. Ha nem indokolt a belépés az őr köteles a belépőt visszatartani, majd felettesét és a hatóságokat értesíteni.
- Az egyes objektumokra az egyedi körülményeket figyelembe véve részletes, speciális őrszolgálati utasítást tartalmazza a könyvelés teljeskörűen.

- Rendkívüli esemény bekövetkezése estén az őrszolgálati utasításban foglaltak szerint kell eljárnia. Amennyiben a területen nincs külön őrszolgálati utasítás a felettes azonnali értesítse kötelező.
- A szolgálati helyen szolgálati időben csak a cég által biztosított, vagy a vezetőség által írásban engedélyezett technikai eszközöket használható.
- Mobil telefon biztosítása elengedhetetlen és ez által az állandó elérhetőség is.
- Vezetékes telefonok használata a szolgálati helyeken tilos, mobil használata meghatározott helyeken kizárólag szolgálati célra engedélyezett.
- Egyéni étkezés meghatározott helyen és időben lehetséges.
- A szolgálat átadásakor és átvételekor a takarítás kötelező.

JELEN SZABÁLYZAT EGY KERET SZABÁLY, AZ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZZA, AMELY KONKRÉT MEGBÍZÁS ESETÉN KIEGÉSZÜL A MEGBÍZÓ EGYÉNI IGÉNYEIVEL, VALAMINT AZ ALÁBBIAKBAN ISMERTETETT SPECIÁLIS KÖVETELMÉNYEKKEL.

 A BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT FELADATAI

Portaszolgálat:
- Az objektum vagy a telephely kulcsainak kiadása, felvétele a jogosultság ellenőrzése, regisztrálása.
- Ügyfeleket a portai szolgáltatás körében kellően informálni, eligazítani.
- Az objektumra vagy a telephelyre, illetve az online marketing tevékenységre.
Ittas vagy ittasnak tűnő személyt az objektum vagy a telephely területére beengedni tilos.
- Az objektum vagy a telephely rendészetével, vagyonvédelmével kapcsolatos észrevételeket a telephelyvezető felé folyamatos jelentési kötelezettség.
- Portán elhelyezett okmányok, eszközök és tárgyak előírás szerinti kezelési, illetve tárolási kötelezettsége.
- Feladata a telefonközpont kezelése, a hívások továbbítása.
- Az ügyfelek részére fenntartott parkolót felügyelnie kell és gondoskodik arról, hogy a gépjárművezetők a parkolási rendet betartsák.
- Az érkező és távozó bérautók és közületi tehergépjárművek rendszámát, beérkezésük és távozásuk idejét az erre a célre rendszeresített nyilvántartásban vezetni. Gondoskodik, hogy a tehergépjárművek csak távozási engedély leadása mellett távozhassanak az objektum vagy telephely területéről.
Éjszakai szolgálat, kutyás biztonsági őr
- Ügyeleti időszakban (éjszaka, munkaszüneti nap) fokozott éberséggel kell ellátni az objektum vagy telephely vagyonvédelmét, illetve biztonságos őrzését.
- Az ellenőr az ellenőrző készüléket köteles kezelni és használni. Éjszaka folyamán köteles óránként a telepet végigjárni, és azt az ellenőrző készüléken is rögzíteni.
- Portanaplót előírásszerűen köteles folyamatosan vezetni, és minden portaszolgálattal kapcsolatos eseményt rögzíteni. A portanaplót okmányként kell kezelni. Portanaplóba alapvetően előírt (a napló tartalmazza).
- Rendkívüli eseményt (behatolás, tűz, vízcsőtörés, teljes áramszünet, hatósági ellenőrzés, stb.) annak jellege szerint kell az illetékes vezetőnek jelentenie.
- Ügyeleti szolgálat ellátása alatt elaludni szigorúan tilos.
- Ügyeleti szolgálat alatt látogatókat, vendégeket fogadni nem szabad.
- Bérlők csak az üzemidőn belül tartózkodhatnak a telep területén. Ettől eltérni csak a telephelyvezető engedélyével lehet.
- A telepen zárás után gépkocsi csak engedéllyel tárolható.

Áruházi őr:
- Figyeli az üzletben tartózkodó vásárlók mozgását, ezzel egyidőben kiszűri a gyanús egyéneket, azokat különös gonddal figyeli.
- A pénztárhoz közel helyezkedik el, hogy bármiféle inzultus esetén azonnal intézkedni tudjon.
- Mindig úgy helyezkedik, járkál az üzlet területén, hogy a lehető legjobb rálátása legyen az üzlet területére és a benne tartózkodókra.
- Az ügyfelek részére fenntartott parkolót felügyelnie kell és gondoskodik arról, hogy a gépjárművezetők a parkolási rendet betartsák.
- Felügyelnie kell, hogy csak a megvásárolt áru berakodásához vehessék igénybe a vásárlók a parkolót, rakodási területet.
- A telep területéről az áruval megrakott kiskocsit a vevő nem viheti ki.
 

Szépségszalon 3. kerület, antik tégla, táplálékkiegészítők, szőnyegtisztítás, plasztikai sebészet, riemchen, kárpittisztítás

szépségszalon 3. kerület szőnyegtisztítás fóti út táplálékkiegészítők szőnyegtisztítás szőnyegtisztítás nyitvatartás plasztikai sebészet a kárpittisztítás fontossága riemchen und verblender innen szőnyegtisztítás ár riemchen szépségszalon 3. kerület, antik tégla, táplálékkiegészítők, szőnyegtisztítás, plasztikai sebészet, klinkerriemchen, kárpittisztítás